Rólunk

Az egyesület ötlete ideköltözésünk óta foglalkoztat bennünket. Az ingatlanvásárláskor kapott óvoda, park, játszótér, termál, stb. ígéretei megvalósulni nem látszanak. Életre hívtuk ezért a Kopaszhegy Egyesületet, ami egy közösség érdekképviseletét mindenki szándékát felmérve, ismerve, egyeztetve tudja ellátni és ez alapján egyhangúan fellépni.

Idézet az alapszabályból:

Az Egyesület célja és feladatai

1. A Kopaszhegy Egyesület („Egyesület”) célja: Az egyesület alapvető céljának tartja Pécelen az ún. Smaragd-völgy (Dán-terület) fejlődésének elősegítését, környezeti kultúrájának, az itt lakók életminőségének javítását, a terület értékeinek óvását, kulturális életében való részvételt és a felsorolt célok megvalósítását szolgáló közéleti tevékenységet.
2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

4. Az Egyesület feladatai:

  • intézkedéseket kezdeményez, véleményt nyilvánít a céljaival összefüggő kérdésekben;
  • a környezetvédelem érdekeit, a környezeti kultúra érdekeit szem előtt tartva rendszeresen szervezi és aktív részvételével segíti a szemétgyűjtést, erdőtakarítást, parlagfű-irtást, az illegális szemét lerakó helyek és parlagfű élőhelyek feltárását;
  • szervezi és segíti, hogy lakosai, illetve a Smaragd-völgyben lévő cégek szerepet vállaljanak Smaragd-völgy fejlesztésében;
  • segíti és szervezi Smaragd-völgy határaival szomszédos területek közötti együttműködést;
  • akciókat, rendezvényeket kezdeményez és szervez; akcióit, rendezvényeit széles körben népszerűsíti, céljait és feladatai megvalósítása során szerzett tapasztalatait nyilvánosságra hozza, ennek érdekében szórólapokat terjeszt, interneten honlapot szerkeszt és a nyilvánosság minden lehetséges eszközét igénybe veszi.

 

Kérdéseivel, észrevételeivel, javaslataival forduljon hozzánk bizalommal! Kapcsolat

 

Mennyi az eredmény?
5 + 9 =